นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 มกราคม พ.ศ. 2562

บริษัท แอคนาส เจ็นนิวอิน ว็อช แบนด์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด ( “เรา” หรือ “ของเรา” ) จำกัด ผู้ดำเนินการเว็บไซต์ https://www.atelier-aknas.fr ( " บริการ " ) ในหน้านี้แจ้งให้คุณทราบถึงนโยบายของเราเกี่ยวกับการรวบรวม การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อคุณใช้บริการของเราและตัวเลือกที่คุณเชื่อมโยงกับข้อมูลนั้น เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อให้บริการและปรับปรุงเว็บไซต์ ในการใช้บริการคุณยอมรับการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลตามนโยบายนี้ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ข้อกำหนดที่ใช้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีความหมายเช่นเดียวกับในข้อกำหนดและเงื่อนไข ตามเว็บไซต์ https://www.atelier-aknas.fr

 

การเก็บรวบรวมและใช้งาน

รารวบรวมข้อมูลหลายประเภทเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ในการจัดหาและปรับปรุงพัฒนาบริการของเราให้สอดคล้องกับการใช้งานของคุณ

ประเภทของข้อมูลที่รวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคล

ในขณะที่ใช้บริการของเรา เราอาจขอให้คุณให้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลซึ่งเราสามารถใช้ในการติดต่อหรือระบุตัวคุณ ("ข้อมูลส่วนบุคคล") ข้อมูลที่ระบุตัวตนได้อาจรวมถึง :

 • ที่อยู่อีเมล
 • ชื่อและนามสกุล
 • ที่อยู่สำหรับการจัดส่งไปรษณีย์
 • ข้อมูลทางการเงิน (เช่น หมายเลขบัตรเครดิต ที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินและวันหมดอายุ)


 • ข้อมูลการใช้งาน

  เว็บไซต์จะเก็บรวบรวมข้อมูลการเข้าชมและการใช้งานของคุณ ( “ข้อมูลการใช้งาน” ) ซึ่งหมายความรวมไปถึงผู้ให้บริการทางอินเตอร์เน็ต (เช่น IP Address ) ประเภทเบราว์เซอร์ , รุ่นของเบราว์เซอร์, หน้าบริการของเราที่คุณเข้าชม, วันที่และเวลาที่คุณเยี่ยมชม, ระยะเวลาที่เยี่ยมชมหน้าเหล่านั้น, อุปกรณ์ระบุตัวตนและข้อมูลการวิเคราะห์อื่น ๆ

  สำหรับข้อมูลทางการเงินที่เก็บรวบรวมจากคุณ จะใช้เฉพาะกรณีการเรียกเก็บเงินสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่คุณได้ซื้อ

  หากเราเก็บรวบรวมข้อมูลบัตรเครดิตจากคุณ เราจะใช้ข้อมูลนี้สำหรับการชำระเงินและเพื่อป้องกันการฉ้อโกงเท่านั้น เราจะไม่ใช้ข้อมูลบัตรเครดิตและข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนในลักษณะเดียวกันเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ

  หลังจากดำเนินการชำระเงินเสร็จสิ้น เราจะเก็บข้อมูลบัตรเครดิตของคุณไว้ สำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการในอนาคต

   

  ข้อมูลการติดตามและคุกกี้

  เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายกันเพื่อติดตามกิจกรรมบนบริการของเราและเก็บข้อมูลบางอย่างไว้

  คุกกี้คือไฟล์ที่มีข้อมูลจำนวนน้อยซึ่งอาจรวมถึงตัวระบุที่ไม่ระบุตัวตน คุกกี้จะถูกส่งไปยังเบราว์เซอร์ของคุณจากเว็บไซต์และเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ เทคโนโลยีการติดตามที่ใช้คือบีคอนแท็กและสคริปต์เพื่อรวบรวมและติดตามข้อมูลและเพื่อปรับปรุงและวิเคราะห์บริการของเรา

  คุณสามารถสั่งให้เบราว์เซอร์ของคุณปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดหรือระบุว่าเมื่อใดที่มีการส่งคุกกี้ อย่างไรก็ตามหากคุณไม่ยอมรับคุกกี้คุณอาจไม่สามารถใช้บริการบางส่วนของเราได้

   

  ตัวอย่างของคุกกี้ที่เราใช้:

 • คุกกี้เซสชัน: เราใช้คุกกี้เซสชันเพื่อให้บริการของเรา
 • คุกกี้การตั้งค่า: เราใช้คุกกี้การตั้งค่าเพื่อจดจำการตั้งค่าและการตั้งค่าต่างๆของคุณ
 • คุกกี้ความปลอดภัย: เราใช้คุกกี้ความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัย

 •  

  การใช้ข้อมูล

  Atelier AKNAS ใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ:

 • เพื่อให้และบำรุงรักษาบริการ
 • เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบริการของเรา
 • เพื่อให้คุณมีส่วนร่วมในคุณลักษณะแบบอินเทอร์แอคทีฟของบริการของเราเมื่อคุณเลือก
 • เพื่อให้การดูแลและสนับสนุนลูกค้า
 • เพื่อให้การวิเคราะห์หรือข้อมูลที่มีค่าเพื่อให้เราสามารถปรับปรุงบริการ
 • เพื่อตรวจสอบการใช้บริการ
 • เพื่อตรวจจับป้องกันและแก้ไขปัญหาทางเทคนิค

 •  

  การแบ่งปันและการถ่ายโอนข้อมูล

  ข้อมูลของคุณรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกถ่ายโอนไปยัง - และเก็บรักษาไว้ใน - คอมพิวเตอร์ที่ตั้งอยู่นอกรัฐจังหวัดประเทศหรือเขตอำนาจศาลของรัฐอื่น ๆ ซึ่งกฎหมายคุ้มครองข้อมูลอาจแตกต่างจากเขตอำนาจของคุณ

  หากคุณอยู่นอกประเทศไทยและเลือกที่จะให้ข้อมูลกับเรา โปรดทราบว่าเราถ่ายโอนข้อมูลรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลมายังประเทศไทยและดำเนินการที่นั่น

  การยินยอมของคุณต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตามด้วยการส่งข้อมูลดังกล่าวของคุณ แสดงถึงข้อตกลงของคุณสำหรับการถ่ายโอนนั้น

  อัตเตลีเญ แอคนาส จะดำเนินการทุกขั้นตอนตามสมควรเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของคุณได้รับการปฏิบัติอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และจะไม่มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังองค์กรหรือประเทศอื่น เว้นแต่จะมีการควบคุมข้อมูลของคุณและข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ อย่างเพียงพอ

   

  การเปิดเผยข้อมูล

  ข้อกำหนดทางกฎหมาย

  อัตเตลีเญ แอคนาส อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณด้วยความเชื่อโดยสุจริตว่าการกระทำดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อ :

 • เพื่อให้สอดคล้องกับข้อผูกพันทางกฎหมาย
 • เพื่อปกป้องและปกป้องสิทธิ์หรือทรัพย์สินของ Atelier AKNAS
 • เพื่อป้องกันหรือตรวจสอบการกระทำผิดที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับบริการ
 • เพื่อปกป้องความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการหรือสาธารณะ
 • เพื่อป้องกันความรับผิดทางกฎหมาย
 •  

  ความปลอดภัยของข้อมูล

  ความปลอดภัยของข้อมูลของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา แต่โปรดทราบว่าไม่มีวิธีการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต หรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ที่มีความปลอดภัย 100% เราได้พยายามใช้วิธีการที่เป็นที่ยอมรับในทางธุรกิจเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณ แต่เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์

   

  ผู้ให้บริการ

  เราได้ทำสัญญากับ บริษัท บุคคลภายนอกและบุคคลทั่วไปเพื่ออำนวยความสะดวก ("ผู้ให้บริการ") เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าในนามของเรา เพื่อดำเนินการบริการ หรือที่เกี่ยวข้องกับบริการ หรือเพื่อช่วยเราวิเคราะห์ว่าบริการของเราถูกใช้งานไปอย่างไร

  บุคคลที่สามเหล่านี้มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพียงเพื่อดำเนินงานเหล่านี้ในนามของเรา และมีภาระผูกพันที่จะไม่เปิดเผยหรือใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

   

  การวิเคราะห์

  เราอาจใช้ผู้ให้บริการบุคคลที่สามเพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้บริการของเรา

   

  Google Analytics

  Google Analytics เป็นบริการวิเคราะห์เว็บที่ให้บริการโดย Google ซึ่งติดตามและรายงานปริมาณการใช้เว็บไซต์ Google ใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเพื่อติดตามและตรวจสอบการใช้บริการของเรา ข้อมูลนี้ถูกแชร์กับบริการอื่น ๆ ของ Google ซึ่ง Google อาจใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเพื่อกำหนดบริบทและปรับเปลี่ยนโฆษณาในเครือข่ายโฆษณาของตนเอง

  คุณสามารถเลือกที่จะไม่ทำกิจกรรมของคุณในบริการที่มีให้กับ Google Analytics โดยการติดตั้งโปรแกรมไม่ใช้เบราว์เซอร์ของ Google Analytics ส่วนเสริม ป้องกันไม่ให้ JavaScript ของ Google Analytics (ga.js, analytics.js และ dc.js) จากการแบ่งปันข้อมูลกับ Google Analytics เกี่ยวกับการเยี่ยมชม

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของ Google โปรดไปที่หน้าเว็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อกำหนดของ Google Google Privacy & Terms.

   

  ลิงค์ไปยังเวบไซต์อื่นๆ

  บริการของเราอาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่เราไม่ได้ดำเนินการ หากคุณคลิกที่ลิงค์บุคคลที่สามคุณจะถูกนำไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้น เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของทุกเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม

  เราไม่สามารถควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหานโยบายความเป็นส่วนตัวหรือแนวทางปฏิบัติของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม

   

  ความเป็นส่วนตัวของผู้เยาว์

  บริการของเราไม่ได้รวมถึงบุคคลผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี (" ผู้เยาว์ ").

  เราไม่ได้รวบรวมข้อมูลของบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หากคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองและคุณทราบว่าบุตรหลานของคุณได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา โปรดติดต่อเรา หากเราทราบว่าเราได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์ โดยไม่ผ่านการตรวจสอบความยินยอมจากผู้ปกครอง เราจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อลบข้อมูลนั้นออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเรา

   

  การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

  เราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นระยะ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่ในหน้านี้

  เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมล และ / หรือ ขึ้นประกาศไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับบริการของเราก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้และอัปเดต "วันที่มีผลบังคับใช้" ที่ด้านบนของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

  คุณควรอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะ ทั้งนี้ เพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้น ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้เมื่อมีการประกาศในหน้านี้

   

  ติดต่อเรา

  หากมีข้อสงสัยใดๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว กรุณาติดต่อเราได้ที่

 • อีเมล์: info@aknas.fr
 • ไปที่หน้านี้ในเว็บไซต์ของเรา: https://www.atelier-aknas.fr/privacy
 •